Exercice – prépositions do, od, z, u

Olek wchodzi do kina./ Olek entre dans un cinéma
Olek wychodzi z kina./ Olek sort d’un cinéma.

Ania idzie do kolezanki. / Anne va chez sa copine.
Ania wraca od kolezanki./Anne rentre de chez sa copine.
Ania jest u kolezanki./ Anne est chez sa copine.

Moj brat wchodzi do pokoju./ Mon frère entre dans la chambre.
Moja siostra wychodzi z pokoju./Ma soeur sort de la chambre.

Przyjechalem do kuzynki./ Je suis arrivé chez ma cousine.
Wyjechalem od kuzynki./ Je suis parti de chez ma cousine.
Jestem u kuzynki./ Je suis chez ma cousine.

Ta pani wsiada do autobusu./ Cette dame monte dans le bus.
Ten pan wysiada z autobusu./ Ce monsieur descend du bus.

Pzyszedlem do znajomych./ Je suis venu chez mes amis.
Wyszedlem od znajomych./ Je suis sorti de chez mes amis.
Jestem u znajomych./ Je suis chez mes amis.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *