Liczebnik – odmiana przez przypadki / Déclinaison de numéraux

1
masculin personnel
masculin  non personnel
genre féminin
genre neutre
les nombres collectifs
Mianownik
jeden pan
jeden talerz
jedna pani
jedno krzesło
-
Dopełniacz
jednego pana
jednego talerza
jednej pani
jednego krzesła
-
Celownik
jednemu panu
jednemu talerzowi
jednej pani
jednemu krzesłu
-
Biernik
jednego pana
jeden talerz
jedną panią
jedno krzesło
-
Narzędnik
jednym panem
jednym talerzem
jedną panią
jednym krzesłem
-
Miejscownik
jednym panu
jednym talerzu
jednej pani
jednym krześle
-

2
masculin personnel
masculin  non personnel
genre féeminin
genre neutre
les nombres collectifs
Mianownik
dwaj panowie
jest dwóch panów
są dwa talerze
są dwie panie
są dwa krzesła
jest dwoje dzieci
Dopełniacz
nie ma dwóch panów
nie ma dwu panów
nie ma dwóch talerzy
nie ma dwu talerzy
nie ma dwóch pań
nie ma dwu pań
nie ma dwóch krzeseł
nie ma dwu krzeseł
nie ma dwojga dzieci
Celownik
dwom / dwóm panom
dwu panom
dwom / dwóm talerzom
dwu talerzom
dwom / dwópaniom
dwom / dwóm krzesłom
dwu krzesłom
dwojgu dzieciom
Biernik
dwóch panów
dwu panów
dwa talerze
dwie panie
dwa krzesła
dwoje dzieci
Narzędnik
dwoma panami
dwoma talerzami
dwoma  paniami
dwiema paniami
dwoma krzesłami
dwojgiem dzieci
Miejscownik
dwóch panach
dwu panach
dwóch talerzach
dwóch paniach
dwóch krzesłach
dwu krzesłach
dwojgu dzieciach
Wołacz
dwaj panowie!
dwa talerze!
dwie panie!
dwa krzesła!
o dwoje dzieci!

3
masculin personnel
masculin  non personnel
genre féminin
genre neutre
les nombres collectifs
Mianownik
 trzej panowie
jest trzech panów
są trzy talerze
są trzy panie
są trzy krzesła
jest troje dzieci
Dopełniacz
nie ma trzech panów
nie ma trzech talerzy
nie ma trzech pań
nie ma trzech krzeseł
nie ma trojga dzieci
Celownik
trzem panom
trzem talerzom
trzem paniom
trzem krzesłom
trojgu dzieciom
Biernik
trzech panów
 trzy talerze
 trzy  panie
 trzykrzesła
troje dzieci
Narzędnik
trzema panami
trzema talerzami
trzema paniami
trzema krzesłami
trojgiem dzieci
Miejscownik
trzech panach
trzech  talerzach
trzech  paniach
trzech  krzesłach
trojgu dzieciach
Wołacz
o trzej panowie!
trzy talerze!
trzy panie!
trzy krzesła!
o troje dzieci!

4
masculin personnel
masculin  non personnel
genre féminin
genre neutre
les nombres collectifs
Mianownik
czterej panowie
jest czterech panów
są cztery talerze
są  cztery  panie
są  cztery  krzesła
jest czworo dzieci
Dopełniacz
nie ma czterech panów
nie ma czterech talerzy
nie ma czterech pań
nie ma czterech krzeseł
nie ma czworga dzieci
Celownik
czterem panom
czterem talerzom
czterem paniom
czterem krzesłom
czworgu dzieciom
Biernik
czterech panów
cztery talerze
cztery  panie
cztery krzesła
czworo dzieci
Narzędnik
czterema panami
czterema talerzami
czterema paniami
czterema krzesłami
czworgiem dzieci
Miejscownik
czterech panach
czterech  talerzach
czterech  paniach
czterech krzesłach
czworgu dzieciach
Wołacz
o czterej panowie!
cztery talerze!
o cztery  panie!
cztery krzesła!
o czworo dzieci!

5, 6, 7…
masculin personnel
masculin  non personnel
genre féminin
genre neutre
les nombres collectifs
Mianownik
jest pięciu panów (Genitive)
jest pięć talerzy (Genitive)
jest pięć pań (Genitive)
jest pięć krzeseł (Genitive)
jest pięcioro dzieci
Dopełniacz
nie ma pięciu panów (Genitive)
nie ma pięciu talerzy (Genitive)
nie ma pięciu pań (Genitive)
nie ma pięciu krzeseł (Genitive)
nie ma pięciorga dzieci
Celownik
pięciu panom
pięciu talerzom
pięciu paniom
pięciu krzesłom
pięciorgu dzieciom
Biernik
pięciu panów (Genitive)
pięć  talerzy (Genitive)
pięć pań (Genitive)
pięć krzeseł (Genitive)
pięcioro dzieci
Narzędnik
pięcioma panami
pięcioma talerzami
pięcioma  paniami
 pięcioma krzesłami
pięciorgiem dzieci
Miejscownik
pięciu panach
pięciu talerzach
pięciu paniach
pięciu krzesłach
pięciorgu dzieciach
Wołacz
pięciu panów! (Genitive)
pięć talerzy! (Genitive)
o pięć pań! (Genitive)
o pięć krzeseł! (Genitive)
o pięcioro dzieci!

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *