Locative en polonais / Miejscownik

Końcówki Miejscownika w języku polskim / Terminaisons de Locative en polonais

Terminaisons de Locative en polonais au singulier :
terminaisons de Locative en polonais

Terminaisons de Locative en polonais au pluriel :
terminaisons locative pluriel polonais

Końcówka -e w Miejscowniku

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *